Banner Default Image

Oświadczenie o przeciwdziałaniu handlowi ludźmi (CTIP)

Oświadczenie M&E CTIP

​M&E Global jest firmą międzynarodową i zobowiązujemy się do prowadzenia naszych kontaktów z klientami, dostawcami, pracownikami (personelem) i społecznościami, w których działamy, z zachowaniem najwyższej uczciwości. Traktujemy ludzi z szacunkiem i godnością, zachęcamy do różnorodności i zróżnicowanych opinii, promujemy równe szanse dla wszystkich oraz pomagamy tworzyć kulturę integracyjną i etyczną.

Współczesne niewolnictwo to działalność przestępcza i pogwałcenie praw człowieka. Niedopuszczalne jest pozbawienie wolności osoby przez inną osobę w celu wykorzystania jej dla zysku osobistego lub handlowego. Z tych powodów współczesne niewolnictwo i handel ludźmi są kwestią zerowej tolerancji w M&E Global.

Firma M&E Global jest zaangażowana we wdrażanie i egzekwowanie skutecznych systemów i kontroli w celu wzbudzenia zaufania, że ​​współczesne niewolnictwo nie istnieje w naszej działalności i oczekuje, że jej dostawcy nie będą angażować się w korzystanie z pracy przymusowej, niewolniczej lub kontraktowej, przymusowej pracy więźniów, niewolnictwa lub handlu osób i łańcucha dostaw.